Naším prvořadým zájmem je spokojený zákazník, který je přesvědčen o tom, že svůj stavební záměr svěřil korektnímu dodavateli. Tuto myšlenku jsme vložili i do názvu naší společnosti, abychom denně společně s našimi zaměstnanci měli stanovený cíl před očima. Věříme, že naplňování těchto myšlenek se projeví v prosperující společnosti se spokojenými zaměstnanci.

Záměrem naší stavební společnosti je:
  • komplexní a profesionální přístup ke stavební problematice pozemního stavitelství, oprav a údržby objektů a rekonstrukce historických staveb
  • uplatňování kvalitních řídících a organizačních metod
  • pojetí každé stavební zakázky jako celku, tedy včetně dodávek stavebních řemesel
Cílem je:
    Nové a rekonstruované objekty:
  • maximální zapracování požadavků investora v projektové dokumentaci se zřetelem na realizovatelnost
  • předvýrobní a výrobní příprava stavby včetně časového harmonogramu stavby a plánu kontrol postupu výstavby
  • využití moderních metod a materiálů při realizaci díla
  • realizace díla v reálných termínech a reálnými metodami

V současné době se zaměřujeme na projekční a inženýrskou činnost a realizujeme i pro investory technické dozory investora (TDI) v souladu s požadavky § 153 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon ve znění pozdějších předpisů.

Vaše důvěra je pro nás zavazující.